Elaboració de projectes normatius

Tenim una dilatada experiència en l’elaboració de normes jurídiques (lleis, decrets, ordenances municipals, etc.) en una gran varietat de temàtiques.

  • Elaboració d’estudis comparatius de normativa existent a nivell d’Administracions amb competències reguladores d’altres països, comunitats autònomes o municipis tant a efectes de validació de l’eficàcia de propostes normatives com per tal de garantir la coherència amb la resta de l’ordenament jurídic.
  • Assessorament a Administracions públiques en tot el procés d’elaboració i aprovació d’una norma jurídica, redactant el propi articulat de la mateixa així com els informes legals que resulten necessaris.
  • Coordinació dels diferents actors implicats en un projecte normatiu, recollint-ne les inquietuds existents, tant per part dels òrgans polítics com dels tècnics de l’Administració impulsora del projecte, com de la resta d’administracions implicades i els representants dels operadors privats destinataris de la norma.
  • Organització i gestió de processos de participació ciutadana i suport a taules de negociació i altres instruments de consulta i participació dels sectors privats afectats.
  • Suport i assessorament en les fases de consulta prèvia i de posterior audiència i informació pública.
  • Estudi i resolució d’al·legacions dels particulars resultat de l’exposició pública del projecte.
  • Suport i assessorament en els processos periòdics de revisió de la normativa vigent de l’Administració client.
  • Assistència legal en cas d’impugnació de normes aprovades.

Així mateix, els nostres serveis s’orienten al sector privat per tal de dissenyar i elaborar Iniciatives legislatives populars i tot tipus de negociacions amb l’Administració competent tendents a l’aprovació o modificació de la seva normativa.

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.