Subvencions a particulars i interadministratives

L’activitat de foment per part del sector públic, tant a nivell europeu, estatal, autonòmic com local, cada dia té un pes més gran i presenta una més gran complexitat. Des de TSL Legal assessorem en l’àmbit de les subvencions des d’un triple vessant:

  1. Suport i assessorament a l’Administració concedent en el disseny, redacció i aprovació de bases reguladores i convocatòries de subvencions així com durant el procediment del seu atorgament.
  2. Suport, assessorament i gestió de la sol·licitud per part d’un ens públic d’una subvenció interadministrativa i posterior aplicació i justificació de la mateixa. Entre d’altres, fons FEDER, Llei de barris, ajuts a l’Administració local, etc.
  3. Assessorament a particulars en matèria de subvencions públiques.

Entre d’altres actuacions realitzem:

  • Preparació de sol·licituds de subvenció.
  • Justificació de subvencions atorgades.
  • Procediments de desestimació de subvencions sol·licitades.
  • Procediments de reintegrament de subvencions atorgades.
  • Procediments de denegació del cobrament de subvencions atorgades.
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.