Teresa Tremoleda i Pàmies

Teresa Tremoleda i Pàmies

Directora

TERESA TREMOLEDA I PÀMIES és l’advocada directora de TST Legal.

Llicenciada per la Universitat de Barcelona al 1994, realitzà el màster en Dret d’Empresa de la Universitat Pompeu Fabra (1995) així com el Màster en Dret de
la Societat de la Informació Especialització en Dret digital i auditories legals en entorns tecnològics organitzat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (2015).

Advocada administrativista i de protecció de dades personals i dret digital.

Auditora en entorns tecnològics inscrita al Registre d’Advocats Auditors en entorns Tecnològics (AAULETEC) de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

És membre de l’Associació Professional Espanyola de Privacitat (APEP) i de l’Associació d’experts nacionals de l’advocacia TIC (ENATIC).

Amb 20 anys d’experiència, abans de la fundació de TST Legal va exercir com a Advocat Sènior a Garrigues Advocats i Assessors Tributaris.

Especialitzada en assessorament empresarial i contractual, destaca així mateix per la seva doble formació en dret públic i privat que li permet assessorar a empreses i administracions prestant especial atenció a les sinèrgies que es creen entre aquests dos tipus d’entitats, un dels vessants principals de les quals és la contractació pública i les fórmules de cooperació interadministratives i entre l’administració i l’empresa privada.

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.